Napadla im myšlienka, kto z nich je väčší. (Lk 9, 46)

Napadla im myšlienka, kto z nich je väčší. (Lk 9, 46)
21. októbra 2020 andreas

( Patrik Maľarčík ) Čo ma robí veľkým pred Bohom? Moc? Postavenie? Zázraky? Ježiš hovorí: „Kto chce byť prvý, nech je posledný a služobník všetkých.“ (Mk 9, 35) Pavol zasa: „Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, poznal tajomstvá a vedu a mal vieru prenášajúcu vrchy a keby som rozdal celý majetok a obetoval svoje telo, aby som bol slávny, bez lásky som ako cvendžiaci kov a cimbal a som ničím.“ (porov. 1 Kor 13, 1 – 3) Teda nie moc, postavenie, schopnosti…, ale láska. Povolal ich, aby boli s ním.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)