Nedeľa, 18. októbra

Nedeľa, 18. októbra
18. októbra 2020 andreas
Pavol píše Solúnčanom: Naše evanjelium neprišlo k vám iba v slovách, ale aj v moci a v Duchu Svätom a v celej plnosti (1 Sol 1,1-5)