Keď to zástupy zvedeli, išli za ním. (Lk 9, 11)

Keď to zástupy zvedeli, išli za ním. (Lk 9, 11)
15. októbra 2020 andreas

( Patrik Maľarčík ) Herodes chcel vidieť Ježiša, pretože o ňom mnoho počul a  videl v ňom konkurenta. Zástupy ho často nasledovali pre zázraky, ktoré urobil. Len málo ľudí ho chcelo nasledovať. Často obdivujeme svätcov a vieme sa nad ich životom nadchýnať, sme však pozvaní nasledovať ich v žití Kristovho života. Veď Ježiš nehovorí: „Obdivujte“, ale „milujte, ako som ja miloval vás (porov. Jn 13, 34), robte tak, ako som ja urobil vám.“

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)