J. Babjak: Vyzval kňazov, aby otvorili chrámy na adoráciu pre veriacich

J. Babjak: Vyzval kňazov, aby otvorili chrámy na adoráciu pre veriacich
14. októbra 2020 andreas
Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ poslal pastiersky list kňazom a veriacim Prešovskej archieparchie, ktorý dnes čítali počas liturgií vo všetkých chrámoch. V liste vladyka Babjak vyzval všetkých kňazov, aby sa postarali o to, aby chrámy vo farnostiach boli celý deň otvorené, aby eucharistický Ježiš Kristus bol dostupný k adorácii pre všetkých veriacich, pretože aj keď sa veriaci nemôžu zúčastňovať na svätej liturgii, modliť sa a adorovať môžu.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/