Chodil po mestách a dedinách… a s ním Dvanásti, a niektoré ženy… (Lk 8, 1 – 2a)

Chodil po mestách a dedinách… a s ním Dvanásti, a niektoré ženy… (Lk 8, 1 – 2a)
13. októbra 2020 andreas

( Patrik Maľarčík )  V šou Tvoja tvár znie povedome milióny divákov obdivovali výkony spevákov. Celý svet potrebuje nasledovať tých, ktorých tvár znie povedome. Staň sa šíriteľom a hlásateľom evanjelia. Nezáleží na tom, či vieš spievať a akú farbu hlasu máš. Záleží na tom, či si ochotný ísť podľa scenára: Choďte… a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal (porov. Mt 28, 19 – 20). Spozná svet v tvojej tvári hlas Ježiša Krista?

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)