Choď v pokoji! (Lk 7, 50)

Choď v pokoji! (Lk 7, 50)
12. októbra 2020 andreas

( Patrik Maľarčík ) Čo sa bojíš, nemáš čisté svedomie? Slzy pokánia a láska kajúcej milujúcej ženy ku Kristovi našli odpoveď v srdci Ježiša, ktorý jej povedal: „Tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji.“ (Lk 7, 50) Aj mýtnik v chráme bijúc sa do pŕs v modlitbe „Bože, buď milostivý mne hriešnemu“ našiel ospravedlnenie. Chodiť v pokoji znamená robiť pokánie.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)