Nedeľa, 11. októbra

Nedeľa, 11. októbra
11. októbra 2020 andreas
Z knihy proroka Izaiáša: Hľa, to je náš Boh, v Neho sme dúfali, jasajme a radujme sa z Jeho spásy.” (Iz 25,6-9)