A Ježiš ho vrátil jeho matke. (Lk 7, 15)

A Ježiš ho vrátil jeho matke. (Lk 7, 15)
11. októbra 2020 andreas

(Tomáš Mikunda) Téma smrti neobchádza žiadnu rodinu a žiadneho človeka. Ba i moje malé deti sa ma často pýtajú na túto tému, hlavne vtedy, keď idem pochovávať niekoho zo svojich veriacich. Príbeh Adama a Evy, ktorý privodil smrť do nášho života, poznajú veľmi dobre, ba naspamäť, ale na druhej strane poznajú aj príbeh Kristovho vzkriesenia, ktorý je najlepšou, ba jedinou odpoveďou na otázku smrti. I v evanjeliu dnešnej nedele znova ukazuje, akým Pánom je ten, v ktorého sme uverili aj my. Že je Pánom nielen nad životom a jeho chorobami, nad zlými duchmi, ale že je Pánom i nad smrťou. Preto má moc vrátiť matke jej mŕtveho syna. Ako nám prvotný hriech zobral raj a spoločenstvo s Bohom, keď ho človek videl z tváre do tváre, tak nám Kristus svojím víťazstvom vracia tento život. I dnešná nedeľa je oslavou tohto víťazstva a mojou túžbou po večnom živote. Christos voskrese!

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)