Hlavnou témou zasadnutia Rady KBS pre rodinu bola výchova k autorite

Hlavnou témou zasadnutia Rady KBS pre rodinu bola výchova k autorite
10. októbra 2020 andreas
V úvodnom zamyslení Peter Labanič vychádzal z významu slova „auctor“ a „auctoritas“ – pôvodca, vládca, riaditeľ, a z prepojenia s otcovstvom a vládnutím v zmysle určenia a udržania poriadku. Obnovenie správneho vnímania autority začína u jej Pôvodcu, „od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi i na zemi“ (Ef, 3,14-15)

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/