No múdrosť ospravedlňujú všetky jej deti. (Lk 7, 35)

No múdrosť ospravedlňujú všetky jej deti. (Lk 7, 35)
9. októbra 2020 andreas

(Tomáš Mikunda) Z istého uhla pohľadu by sme mohli povedať, že Ján Krstiteľ a Ježiš Kristus boli dva protipóly. Aj keď ich cieľ bol rovnaký, štýl života bol iný. Jeden v očiach ľudu veľký askéta a človek doslova odtrhnutý od života, druhý vraj pôžitkár, nazvaný priateľom mýtnikov a hriešnikov. Ľudu však nevyhovel ani jeden, ani druhý. Nebuďme ustarostení, keď nevyhovieme očakávaniam ľudu. Poznanie Božej múdrosti je tou, ktorá ukazuje, či sme vyhoveli svojmu Bohu.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)