Nadácia ACN pozýva opäť do iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec

Nadácia ACN pozýva opäť do iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec
5. októbra 2020 andreas
„V roku 2020 chceme deťom predstaviť príbeh svätej Kataríny Labouré, ktorá v zjaveniach dostala od nebeskej Matky zázračnú mariánsku medailu. Po tom, čo Katarína dala vyraziť mariánske medaily podľa obrazu, ktorý videla v zjaveniach, prišla veľká epidémia. Jej spolusestry medaily rozdávali chorým a vzbudzovali v ľuďoch úctu k našej Pani.“

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/