Misie v Piešťanoch sa blížia k svojmu záveru

Misie v Piešťanoch sa blížia k svojmu záveru
5. októbra 2020 andreas

Srdečne zdravím z misií v Piešťanoch. Keďže sme nevedeli ako sa vyvinie situácia okolo verejných bohoslužieb – teda či by misie pokračovali, je isté, že misie sa ukončia zajtra, v nedeľu, požehnaním devocionálií a misijného kríža. Chvála Bohu za to, že aj keď s veľkými obmedzeniami, misie mohli trvať plných osem dní.

Piešťany majú dve farnosti: my sme vo farnosti sv. Štefana, uhorského kráľa, ktorá je vlastne pôvodnou farnosťou. Z nej sa pred niekoľkými rokmi oddelila farnosť sv. Cyrila a Metoda, ktorá je v centre mesta a blízko kúpeľov. V meste je aj komunita a kaplnka Spoločnosti Ježišovej (jezuitov), ktorí pracujú vo farnosti sv. Cyrila a Metoda.

Posledné misie (vtedy v jedinej farnosti) sa uskutočnili v roku 2007 a viedol ich tím pátra Michala Zamkovského. Po 13 rokoch teda do tejto farnosti zavítali opäť redemptoristi a to P. Ivan Flimel, P. Róbert Režný a P. Jozef Jackanin. Na stretnutí s deťmi a mládežou v chráme, v obmedzených podmienkach podľa prísnych hygienických požiadaviek, sa v priebehu tohto týždňa zúčastnilo aj spoločenstvo Shekinah z Banskej Bystrice-Radvane pod vedením P. Jozefa Mihoka.

Sv. omše začali na misiách vo farskom kostole ráno aj večer s misijnými príhovormi. Program misií prebieha taktiež aj vo filiálke Veľké Orvište.

Po 1. októbri a po sprísnených obmedzeniach v súvislosti s Covidom-19, pribudli ďalšie omše v programe misií, aby sa aj takýmto spôsobom umožnilo veriacim zúčastniť sa programu, a to v čo najväčšom počte. Samozrejme za splnenia podmienok daných štátom.

Misionári začiatkom týždňa navštívili chorých v ich domoch, aby im vyslúžili sviatosť zmierenia a pomazanie chorých. Taktiež stále ponúkajú možnosť spovede pre veriacich tejto farnosti, ktorú ľudia využívajú v dosť veľkej miere. Misionári nezabúdajú ani na adoráciu Najsvätejšej Sviatosti a na oboznámenie sa s novénou k Matke Ustavičnej pomoci, ktorá je patrónkou každých misií redemptoristov.

S pozdravom informoval P. Róbert Režný CSsR

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier

https://redemptoristi.sk/misie-v-piestanoch-sa-blizia-k-svojmu-zaveru/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=misie-v-piestanoch-sa-blizia-k-svojmu-zaveru
(Automatický prebrané z Oficiálnej stránky redemptoristov na Slovensku.)