Beda vám, čo ste teraz nasýtení. (Lk 6, 25)

Beda vám, čo ste teraz nasýtení. (Lk 6, 25)
5. októbra 2020 andreas

(Tomáš Mikunda) Užiť dobrá tohto sveta je prirodzené každému z nás. Sú pre nás Božím požehnaním a priestorom na vďaku a chválu Boha za to, čo pre nás koná. Nikdy však nie sú cieľom života, a preto nie nimi sa máme nasýtiť, ale máme prijať pokrm, ktorý ostáva pre večný život. Ním je bezpodmienečná láska voči Bohu a blížnemu. Hľadajme túto každodennú cestu lásky, ktorá stojí množstvo obety, pokory, poníženosti, ba aj sĺz, ale nezasýti telo, ale dušu človeka.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)