Nedeľa, 4. októbra

Nedeľa, 4. októbra
4. októbra 2020 andreas
Ježiš povedal: „Nikdy ste nečítali v Písme: Kameň čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uhoľným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná?” (Mt 21,33-43)