Piatok, 2. októbra

Piatok, 2. októbra
2. októbra 2020 andreas
Ježiš prednášal prosby a modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti; a bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. (Hebr 5,1-10)