Zbav nás všetkého zlého. (tropár sviatku)

Zbav nás všetkého zlého. (tropár sviatku)
1. októbra 2020 andreas

(Tomáš Mikunda) Viackrát po večernej modlitbe, ktorú sme zakončili slovami: Pane, ochraňuj našu rodinu od všetkého zlého, sa ma môj syn pýtal: „Ocko, a od čoho zlého nás má Pán Ježiš ochraňovať?“ Je ťažké dieťaťu vysvetliť všetky zlé veci, pretože je dobré, keď dieťa okolo seba vníma dobro, ale časom bude určite treba mnohé veci vysvetliť. Povedal som mu, že prosíme, aby nás Pán Ježiš ochraňoval od zlých vecí, ktoré by nám mohli nejakí ľudia urobiť.
Boj v nebeských sférach prebieha už od počiatkov ľudstva. Zakúsili ho prví ľudia a zakúšame ho každý deň aj my. Prichádza v podobe pokušení a hriechu, prichádza skrze druhých ľudí. Mnohokrát však v dejinách Boží ľud zakúsil pomoc a ochranu tej, ktorú Kristus odovzdal z kríža ako svoju Matku celému ľudstvu. S dôverou sa spoľahnime na tento Kristov dar a zakusujme aj my jej ochranu pred každým viditeľným či neviditeľným nepriateľom.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)