Ukončenie Roku Božieho Slova na TF KU s konferenciou a výstavou

Ukončenie Roku Božieho Slova na TF KU s konferenciou a výstavou
1. októbra 2020 andreas
Sympózium zorganizovali za účasti Veľkého kancelára KU Mons. Bernarda Bobera, prof. Jozefa Leščinského, dlhoročného emeritného pedagóga-biblistu Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej Univerzity v Ružomberku a známeho popularizátora Biblie a vybraných odborníkov z Pápežského biblického inštitútu z Ríma.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/