Vladyka Vasiľ udelil kňazské svätenie diakonovi Rolandovi Nosovi

Vladyka Vasiľ udelil kňazské svätenie diakonovi Rolandovi Nosovi
29. septembra 2020 andreas
V Gréckokatolíckom chráme Zostúpenia Svätého Ducha vo Veľkých Slemenciach udelil v nedeľu vladyka Cyril Vasiľ, SJ, apoštolský administrátor sede plena Košickej eparchie, Rolandovi Nosovovi kňazské svätenie. Vladyka Cyril v homílii upriamil pozornosť otca Rolanda na svätého apoštola Petra, skalu, o ktorom Kristus dobre vedel.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/