Chcem, buď čistý! (Lk 5, 13)

Chcem, buď čistý! (Lk 5, 13)
29. septembra 2020 andreas

(Tomáš Mikunda) Boh túži očistiť malomocného od jeho choroby a na jeho prosbu: „ak chceš, môžeš…“, mu odpovie: „chcem“. Boh túži nielen po akomsi vonkajšom očistení človeka, ale chce očistiť aj jeho srdce. Len človek čistého srdca je tým, kto uvidí Boha a spozná jeho skutky vo svojom živote. Prichádzam dnes s malomocným, padám na tvár a prosím – očisť ma, aby som ťa poznal a mohol svedčiť o tvojich skutkoch v mojom živote.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)