Keď sa rozodnilo, vyšiel von a utiahol sa na pusté miesto. (Lk 4, 42)

Keď sa rozodnilo, vyšiel von a utiahol sa na pusté miesto. (Lk 4, 42)
28. septembra 2020 andreas

(Tomáš Mikunda) Veľmi podstatným momentom Ježišových dní bol čas s Otcom. Mnohokrát Ježiša nachádzame ako toho, kto sa utiahne na pusté miesto. To je miestom samoty, pokoja, ticha, kde možno počuť Boží hlas. Je to miesto, kde možno zažiť Boží dotyk. Pán vie, aké dôležité je pre neho nachádzať si čas a priestor na Otca. Byť s ním, počúvať jeho hlas, prebývať v jeho prítomnosti. Dnes sa vďaka Božiemu slovu môžeme aj my nechať pohnúť a osloviť. Aké miesto má v mojom živote pusté miesto? Hľadáme i my denne Pána v zastavení sa, v tichu, v rozjímaní, v osobnej modlitbe? Dnes túžim i ja načúvať Bohu, vytvoriť si čas. Odísť od všetkého a všetkých na zopár minút a stíšiť sa pred Pánom. Načerpať od neho Boží život, prijať Svätého Ducha, začuť tlkot jeho srdca. Nechajme sa pozvať.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)