Prezident Ukrajiny sa poklonil pamiatke Slováka vladyku Milana Šašika

Prezident Ukrajiny sa poklonil pamiatke Slováka vladyku Milana Šašika
27. septembra 2020 andreas
Prezident Ukrajiny Volodymyr Oleksandrovyč Zelenskyj sa v chráme Povýšenia svätého kríža v Užhorode poklonil pamiatke Slováka vladyku Milana Šašika CM, ktorý v Užhorode pôsobil ako biskup v rokoch 2003-2020. Na biskupskom tróne v pravej prednej časti chrámu bol vystavený obraz vladyku a pod nim jeho biskupský plášť – mantija.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/