Všetci mu prisviedčali a divili sa milým slovám. (Lk 4, 22)

Všetci mu prisviedčali a divili sa milým slovám. (Lk 4, 22)
25. septembra 2020 andreas

(Maroš Riník) Ježišovo slovo sa nazýva „slovo milosti“. V ňom sa Božia milosť a láskavosť stala viditeľnou. Stále však existuje neprekonateľné pohoršenie, ktoré malo za následok Ježišovo ukrižovanie. Boh, ktorý sľúbil, že zachráni človeka, pretože ho miluje, zachránil ho tým, že na seba vzal ľudské telo. Nestačilo mu, že nám dá spásu, dáva nám seba samého ako Spasiteľa. Toto možno prijať iba vierou, keď svoje oči uprieme na Ježiša, dokonalé naplnenie Otcovho slova.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)