Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli. (Lk 4, 21)

Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli. (Lk 4, 21)
24. septembra 2020 andreas

(Maroš Riník) Ježišovo slovo nie je len nejaký „komentár“ k Božím prisľúbeniam. Je to „evanjelium“ – radostná zvesť, že medzi nás prišiel ten, kto toto slovo uskutočnil. Písmo sa napĺňa práve dnes a v ušiach tých, ktorí ho počúvajú. Ako píše apoštol Pavol: „Bohu sa zapáčilo spasiť veriacich bláznovstvom ohlasovania.“ (1 Kor 1, 21) V každej svätej liturgii sa dnes toto bláznovstvo uskutočňuje a hľadá maličkých, ktorí ho vierou prijímajú, aby mohlo priniesť spásu všetkým.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)