Keď bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo. (Lk 3, 21b)

Keď bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo. (Lk 3, 21b)
21. septembra 2020 andreas

(Maroš Riník) Nebo sa nad zemou zatvorilo pre neposlušnosť Adama, ktorý mal svoje srdce pred Bohom zatvorené. A tak sa jeho srdce otvorilo zlu a nepriateľstvu. Nebo sa znova otvorilo nad vodami potopy, kde všetko to zlo a nepriateľstvo bolo utopené. Proroci s veľkou túžbou volali k Bohu, aby „roztrhol nebesia a zostúpil sám“ (Iz 63, 19). Nad zemou sa nebo otvára pre poslušnosť nového Adama – Ježiša Krista. Skrze modlitbu sa otvára nebo aj nad naším životom.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)