Zlý a lenivý sluha. (Mt 25, 26)

Zlý a lenivý sluha. (Mt 25, 26)
20. septembra 2020 andreas

(Maroš Riník) Kto má teda poznanie, nech sa všemožne snaží, aby nemlčal; kto má hojnosť majetku, aby neostal necitlivý; kto má umenie, ktorým sa riadi, aby zdieľal úžitok z neho s blížnym, a kto má schopnosť reči, nech sa prihovára u boháča za chudobných. U každého sa pod slovom talent bude chápať to, čo dostal, akokoľvek je to malé (sv. Gregor Nýssky). Talent, ktorý sme dostali každý podľa miery svojich schopností, je láska, ktorou nás Boh miluje a ktorá má byť zdvojnásobená našou láskou k bratom. Sme povolaní robiť to, čo on urobil pre nás. Podobenstvo má tri časti: minulosť, v ktorej sme dostali lásku; prítomnosť, v ktorej máme lásku prejaviť (zhodnotiť); a budúcnosť, keď bude od nás požadovaný počet z toho, čo sme s láskou urobili. Kto lásku neinvestuje, navždy ju stratí. Príčinou neúspechu je falošný obraz o Pánovi. Keď považujeme Boha za zlého a náročného, nebude ani náš vzťah k nemu vzťahom lásky.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)