Ľúto mi je zástupu. (Mk 8, 2a)

Ľúto mi je zástupu. (Mk 8, 2a)
18. septembra 2020 andreas

(Maroš Riník) Ľútosť, súcit (hebr. rachamím), čo doslovne znamená maternica. Pri prvom nasýtení zástupu hovorí tieto slová evanjelista, teraz sám Ježiš. Láska Boha predstavuje materskú lásku, ktorá miluje bláznivo, bez podmienok, len preto, lebo inak nemôže. „Aj keby azda matka zabudla na plod svojho lona, ja nezabudnem na teba.“ (Iz 49,15) Tak nám Ježiš predstavuje Otcovo milosrdenstvo k svojim deťom. Jeho súcit ho privádza od trpezlivosti s nami až po vydanie života za nás, a tak sa stáva naším pokrmom a životom.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)