Vydavateľstvo ZAEX vydalo knihu svedectiev zázračnej medaile

Vydavateľstvo ZAEX vydalo knihu svedectiev zázračnej medaile
17. septembra 2020 andreas
Zázračná medaila nie je talizman, ani nemá viesť k márnej ľahkovernosti. Prísľub Panny Márie, podľa ktorého „osoby, ktoré ju budú nosiť, dostanú veľké milosti“, vyžaduje od veriacich pokornú a vytrvalú náklonnosť ku kresťanskému posolstvu, stálu a dôvernú modlitbu, ako aj dôsledný kresťanský život.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/