Pokyny pre poskytovanie duchovnej služby počas druhej vlny COVID-19

Pokyny pre poskytovanie duchovnej služby počas druhej vlny COVID-19
16. septembra 2020 andreas
V spolupráci odborníkov Ministerstva zdravotníctva, Úradu verejného zdravotníctva a zástupcov cirkví pôsobiacich v Slovenskej republike bol pripravený súbor opatrení, ktoré je potrebné zachovávať v cirkevných spoločenstvách pri slávení bohoslužieb a ďalších podujatiach, v závislosti na tom, do ktorej kategórie dané cirkevné spoločenstvo aktuálne spadá.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/