Lebo zvnútra, z ľudského srdca vychádzajú… (Mk 7, 21)

Lebo zvnútra, z ľudského srdca vychádzajú… (Mk 7, 21)
16. septembra 2020 andreas

(Maroš Riník) „Miluj a rob, čo chceš!“ (sv. Augustín) Počiatok dobra a zla je naše dobré alebo zlé srdce osvietené láskou alebo zaslepené sebectvom. Preto, aby sme vedeli, či plníme Božiu vôľu, musíme mať ducha rozlišovania. Iba vtedy vieme, či je naše srdce hýbané Bohom, alebo jeho nepriateľom. Preto keď nerozlišujeme dobro od zla, pravicu od ľavice, konáme mnoho hriechov. Dnes najrozšírenejším hriechom je otupené svedomie.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)