Hľa, tvoj syn… Hľa, tvoja matka. (porov. Jn 19, 26 – 27)

Hľa, tvoj syn… Hľa, tvoja matka. (porov. Jn 19, 26 – 27)
15. septembra 2020 andreas

(Maroš Riník) Ak je zbožné dať zločincovi život, oveľa zbožnejšie je, keď Syn s takou láskou poctí matku. Kristus dal z kríža závet a ustanovil, aby sa matka a učeník starali o seba s príbuzenskou láskou. Pán urobil nielen verejný, ale i rodinný závet. Dobrý závet, ktorý neodkazuje peniaze, ale večný život, nebol spísaný atramentom, ale Duchom živého Boha. No ani Mária nebola horšia, než sa patrilo na Kristovu matku. Keď apoštoli utiekli, ona stála pred krížom a s očami plnými lásky hľadela na synove rany, lebo nehľadela na smrť dieťaťa, ale na spásu sveta. (sv. Ambróz)

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)