Daruj svätej Cirkvi víťazstvo nad nepriateľmi. (tropár sviatku)

Daruj svätej Cirkvi víťazstvo nad nepriateľmi. (tropár sviatku)
14. septembra 2020 andreas

(Maroš Riník) Na konci vekov sa na nebi zjaví „znamenie Syna človeka“ (Mt 24, 30), to znamená Kristov kríž, aby ohlásil koniec súčasného sveta a príchod večného kráľovstva Božieho Syna. Potom budú nariekať všetky kmene zeme, pretože milovali súčasný vek a jeho žiadostivosť. Ale všetci, ktorí prežili prenasledovanie pre spravodlivosť a vzývali meno Pánovo, sa budú tešiť a jasať. Oslávený kríž zachráni od večného zatratenia všetkých, ktorí ukrižovali svoje telo, vzali svoj kríž a nasledovali Krista.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)