Nedeľa, 13. septembra

Nedeľa, 13. septembra
13. septembra 2020 andreas
Ježiš rozprával podobenstvo, v ktorom si pán predvolal svojho sluhu a povedal mu: „Ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou?“ (Mt 18,21-35)