Milovať budeš Pána, svojho Boha… (Mt 22, 37)

Milovať budeš Pána, svojho Boha… (Mt 22, 37)
13. septembra 2020 andreas

(Maroš Riník) Hovorí „milovať budeš“, nie „báť sa“, lebo láska je viac než strach. Strach majú sluhovia, lásku majú synovia. Strach je z donútenia, láska je v slobode. Kto slúži Bohu zo strachu, vyhýba sa síce trestu, no nemá odmenu za spravodlivosť, lebo robí dobro proti svojej vôli, zo strachu. Boh nechce, aby sme sa ho báli, ale aby sme ho milovali ako Otca (Pseudo-Chryzostomos). Toto prikázanie je trojaké: milovať Boha a blížneho ako seba samého, pretože len láskou k Otcovi, bratom a sebe samému sa stávame synmi. Kto nemiluje seba, nemiluje nikoho. Ani blížneho, ktorého vidí, a už vôbec nie Boha, ktorého vidieť nemôže. Ježiš je ten, kto sa stáva mojím blížnym a miluje ma celým srdcom, aby som aj ja mohol milovať rovnako. Preto sa kresťania vyznačujú vzájomnou láskou, lebo „podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať“. (Jn 13,35) Toto ja naša pravá identita: milovať ako Boh.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)