Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie Bohu. (Mt 22, 21)

Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie Bohu. (Mt 22, 21)
12. septembra 2020 andreas

(Maroš Riník) Cirkev je svetlom sveta vykúpeného zo smrti. Uznáva nezávislosť a laicitu štátu, ale zároveň prináša do spoločnosti kvas evanjelia a soľ blahoslavenstiev. Dnes musí mať otvorené oči každý kresťan, aby sa nespolčoval s „cisárom“, ktorý predstavuje moc a núti všetkých myslieť a konať rovnakým spôsobom. Preto „dávať Bohu, čo je Božie“ znamená žiť v pravej slobode a pravde, ktorá neprichádza od žiadnej ľudskej autority, ale je darom od Boha.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)