Štvrtok, 10. septembra

Štvrtok, 10. septembra
10. septembra 2020 andreas
Aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske mohli pochopiť a poznať Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie, aby vás naplnila Božia plnosť celá. (Ef 3,14-19)