Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto. (Mk 6, 31)

Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto. (Mk 6, 31)
10. septembra 2020 andreas

(Maroš Riník) V synagóge stojí uprostred zhromaždenia Tóra, tu stojí v strede Ježiš – Slovo, ktorý pozýva apoštolov do samoty. Pozýva ich, aby počúvali jeho slovo a prijali pokrm. V samote im vysvetľuje tajomstvá Božieho kráľovstva. Len v dôvernom spoločenstve s ním aj my nájdeme pravý odpočinok, ktorý je tou zasľúbenou zemou, ktorú Boh prisľúbil. Len v ňom nájdeme skutočný domov a pravý pokrm. Všade inde sme len utečenci, vyhnanci alebo pútnici.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)