Žilinská farnosť ponúka duchovné cvičenia s hosťami z Nemecka

Žilinská farnosť ponúka duchovné cvičenia s hosťami z Nemecka
9. septembra 2020 andreas
Žilinská Farnosť Dobrého pastiera na Solinkách ponúka duchovné cvičenia s hosťami z Nemecka. Sú nimi sestra Margaritha Valappila a kňaz Manfred M. Huber, ktorí v Čičmanoch povedú exercície na tému „Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami – hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.“

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/