Streda, 9. septembra

Streda, 9. septembra
9. septembra 2020 andreas
Mojžiš povedal ľudu: „Hospodin, náš Boh, je jediný Boh. Milovať budete Boha celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou.” (Dt 6,4-9)