A čudoval sa ich nevere. (Mk 6, 6a)

A čudoval sa ich nevere. (Mk 6, 6a)
7. septembra 2020 andreas

(Maroš Riník) Keby som žil v tých časoch, keby som ho mohol vidieť, keby som sa ho mohol dotknúť… Omyl! Jeho rodáci ho odmietli práve preto, lebo ho videli, lebo sa ho dotýkali. Viera neznamená prijať, že Ježiš je Boh podľa našej predstavy. Viera znamená prijať, že Boha, ktorého nikto nikdy nevidel, zjavil Ježiš. Pohoršenie viery je v tom, že Božia múdrosť a Božia moc pôsobia skrze bláznovstvo a bezmocnosť lásky, ktorá sa stala telom.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)