Na Starých horách oslávili výročie povýšenia chrámu na Baziliku minor

Na Starých horách oslávili výročie povýšenia chrámu na Baziliku minor
6. septembra 2020 andreas
Dekan Gabriel Brendza upriamil pozornosť v homílii na jednotu s biskupmi, pričom poukázal na nedávne odmietanie Eucharistie do rúk: „Keď tak urobili bolo to preto, že chcú chrániť naše zdravie a životy. Kde sa potom berie revolta a svojvoľnosť voči týmto usmerneniam, keď si niektorí myslia, že musia Eucharistiu prijímať len do úst. Eucharistia má byť princípom a znakom jednoty. Keď nás rozdeľuje alebo vyčleňuje zo spoločenstva alebo uzatvára do pyšnej exkluzivity. Máme Kristovho ducha?“

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/