Dievča, hovorím ti, vstaň! (Mk 5, 41)

Dievča, hovorím ti, vstaň! (Mk 5, 41)
4. septembra 2020 andreas

(Rastislav Bruzda) Hlavnou pravdou o zmŕtvychvstaní je prekonanie smrti. Vzkriesenie dieťaťa je predohrou zjavenia tejto pravdy. Príchodom spásy sa v smrti stratila povaha definitívnosti. Dievča síce aj tak podľahlo smrti ako každý človek, ale Ježiš priniesol dôkaz svojej moci. Čo je viac ako duša človeka? Má protihodnotu? Smrť je následok hriechu. Je aj niečo horšie ako smrť. Upadnutie do hriechu. Duchovná smrť. Viac ako pri zosnutí najbližšieho by sme teda mali smútiť a plakať, ak sme v hriechu. Tento kajúci plač môže byť pozvaním pre Ježiša, aby nám dal milosť večného života.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)