Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme? (Mk 4, 38)

Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme? (Mk 4, 38)
2. septembra 2020 andreas

(Rastislav Bruzda) Prosba o milosť zo strachu. Strach je zlý radca. Apoštoli podľahli strachu. Búrka na mori a pokúšanie v živote majú veľa spoločné. Je dobré mať strach. Nie taký, ktorý odoberá silu a paralyzuje. Mať skôr rešpekt pred búrkou pokušení, ktorý nás privádza k uvedomeniu si, že Boh má moc premôcť a potlačiť moc zla. Vo vedomí potreby Božej pomoci máme vždy v dôvere prosiť o pomoc. Ježiš nás vykúpil a dal nám pravú slobodu tým, že zlomil moc hriechu, roztrhal okovy, ktorými sme boli zviazaní. Plná sloboda je možná, len ak naozaj dôverujeme Bohu a uveríme, že nás neopúšťa ani v búrkach života.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)