Kramara: Iniciatívu o zmene financovania cirkví nepokladáme za primeranú

Kramara: Iniciatívu o zmene financovania cirkví nepokladáme za primeranú
28. augusta 2020 andreas
Stanovisko hovorcu Konferencie biskupov Slovenska Martina Kramaru k snahám otvoriť diskusiu o hľadaní iného modelu financovania cirkvi.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/