Nedeľa, 23. augusta

Nedeľa, 23. augusta
23. augusta 2020 andreas
Peter povedal Ježišovi: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ Ježiš mu odpovedal:„Blahoslavený si, lebo ti to nezjavil nikto z ľudí, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 16,13-20)