Prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov postia, a tvoji učeníci sa nepostia? (Mk 2, 18)

Prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov postia, a tvoji učeníci sa nepostia? (Mk 2, 18)
21. augusta 2020 andreas

(Matúš Marcin) V Medžugorí Presvätá Bohorodička 25. januára 2001 povedala: „Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste obnovili modlitbu a pôst s ešte väčším nadšením, až kým sa vám modlitba nestane radosťou. Milé deti, kto sa modlí, nebojí sa budúcnosti, a kto sa postí, nebojí sa zla. Ešte raz vám opakujem: len modlitbou a pôstom sa aj vojny môžu zastaviť, vojny vašej nevery a strachu z budúcnosti. Som s vami a učím vás, milé deti: v Bohu je pokoj a vaša nádej. Preto sa priblížte Bohu a dajte ho na prvé miesto vo svojom živote! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)