Štvrtok, 20. augusta

Štvrtok, 20. augusta
20. augusta 2020 andreas
Pred odchodom z tohto sveta k Otcovi sa Ježiš modlil: „Neprosím však len za týchto učeníkov, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa; aby všetci boli jedno.“ (Jn 17,20-26)