Keď sa zvečerilo, po západe slnka, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. (Mk 1, 32)

Keď sa zvečerilo, po západe slnka, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. (Mk 1, 32)
20. augusta 2020 andreas

(Matúš Marcin) Keď sa zvečerilo, po západe slnka, prinášali do Klokočova, Ľutiny, Krásneho Brodu, chorých a posadnutých zlými duchmi. A ľudia z celého kraja a zo Slovenska sa zhromaždili v chrámoch a bazilikách, monastieroch a Ježiš uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy a vyhnal mnoho zlých duchov… Ježiš tak ako v minulosti cez apoštolov a učeníkov, tak aj dnes cez svojich kňazov uzdravuje a oslobodzuje na mnohých pútnických miestach našej Cirkvi.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)