„Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí…“ I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci. (Mk 1, 17.22)

„Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí…“ I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci. (Mk 1, 17.22)
18. augusta 2020 andreas

(Matúš Marcin) Vidiac ako vychádzali démoni počas modlitieb oslobodenia v Klokočove a počujúc svedectvá tých ľudí čo sa uzdravili, sa traja chlapci rozhodli pre kňazský a zasvätený život. Ježiš aj dnes oslobodzuje spútaných zlými duchmi a uzdravuje nielen dušu, ale i telo, chrám Svätého Ducha. Pane, povolaj si sám tých, koho chceš. Žatva je stále veľká a robotníkov stále málo.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)