Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. (Mk 1, 15)

Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. (Mk 1, 15)
17. augusta 2020 andreas

(Matúš Marcin) Panna Mária v modrej knihe Kňazom, Najmilším synom Panny Márie 13. októbra 1990 hovorí: „Dnes vám oznamujem, že sa rodí nová Cirkev svetla, ktorú si môj syn Ježiš utvára vo všetkých končinách zeme, aby bola pripravená s vierou a radosťou ho prijať v blízkom okamihu jeho druhého príchodu. Blízko je slávne kráľovstvo Kristovo, ktoré sa medzi vami upevní druhým Ježišovým príchodom na svet. Je to jeho návrat v sláve. Je to jeho slávny návrat, aby medzi vami obnovil svoje kráľovstvo a znovu priviedol celé ľudstvo, vykúpené jeho drahocennou krvou, do stavu nového pozemského raja. To, čo sa chystá, je tak veľká vec, že takej nebolo od stvorenia sveta. Pripravujte sa s pokorou, vierou, intenzívnou modlitbou. Pripravujte sa tým, že sa všetci zhromaždíte v duchovnom večeradle môjho Nepoškvrneného Srdca.“

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)