Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. (Mt 24, 30)

Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. (Mt 24, 30)
14. augusta 2020 andreas

(Matúš Marcin) Prv než cisár Konštantín vyhral svoju bitku nad pohanstvom začiatkom štvrtého 4 storočia, zjavil sa na nebi Svätý Kríž a on počul: „V tomto znamení zvíťazíš.“ Dnes keď sa zdá, že pohanstvo opäť triumfuje vo všetkých oblastiach života, sú pre nás nádejou slová Ježiša, ktoré zanechal sv. Faustíne, apoštolke a sekretárke Božieho milosrdenstva. „Kým prídem ako spravodlivý Sudca, najprv prídem ako Kráľ milosrdenstva. Skôr ako nadíde Deň spravodlivosti, ľuďom bude dané znamenie na nebi. Zhasne všetko svetlo na nebi a bude veľká tma po celej zemi. Vtedy sa objaví na nebi znak kríža a z otvorov, kde boli prebité ruky a nohy Spasiteľa, bude vychádzať veľké svetlo, ktoré bude po nejaký čas osvetľovať zem. Bude to krátko pred posledným dňom.“

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)